ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องรักษาคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องฉีดสารทึบแสงแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง และโปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุงานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    20/01/2560
 • อ่าน   320
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294