ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประสงค์จัดจำหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประสงค์จัดจำหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คือ รถยนต์เลิกใช้งาน จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ทีมบริหารกิจการภาค ส่วนบริหารกิจการสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1202
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    31/01/2560
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294