ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพร้าวหนุ่ม(โดยการจัดหาพัสดุทดแทนพัสดุที่ชำรัดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพร้าวหนุ่ม(โดยการจัดหาพัสดุทดแทนพัสดุที่ชำรัดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 5199 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    25/01/2560
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294