ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 226 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 226 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ5 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0000 ต่อ 5420-1
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    23/01/2560
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294