ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดทำหนังสือตามรอยพระราชดำริ แสดงพื้นที่ๆเสด็จพระราชดำเนิน,พระราชดำริ,กิจกรรมที่ได้สนองพระราชดำริ จำนวน 500 เล่ม ของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดทำหนังสือตามรอยพระราชดำริ แสดงพื้นที่ๆเสด็จพระราชดำเนิน,พระราชดำริ,กิจกรรมที่ได้สนองพระราชดำริ จำนวน 500 เล่ม ของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05327 6100 ต่อ 208,209 และ 0 5327 5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2560
 • หมดเขต    30/01/2560
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294