ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2694 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2560
 • หมดเขต    30/01/2560
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294