ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยนตั้งแต่หลังหออัพนอร์ทถึงทางแยกถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยนตั้งแต่หลังหออัพนอร์ทถึงทางแยกถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7923 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2560
 • หมดเขต    27/01/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294