ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด จำหน่ายรถยนต์ที่ีใช้แล้ว โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาด จำหน่ายรถยนต์ที่ีใช้แล้ว โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจติดต่อได้ที่ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1217
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2560
 • หมดเขต    31/01/2560
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294