ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตกลงราคาเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ตามโครงการพัฒนาศักยภาำงานบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ตกลงราคาเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ตามโครงการพัฒนาศักยภาำงานบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 530 28141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2560
 • หมดเขต    10/02/2560
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294