ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรและยกเปลี่ยนฝาบ่อที่ชำรุด จำนวน 49 บ่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8621 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2560
 • หมดเขต    02/02/2560
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294