ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้ที่ทำออกจากป่าเปิดพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แม่งัด-แม่กวง ระยะที่ 1 ท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจำหน่ายไม้ที่ทำออกจากป่าเปิดพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แม่งัด-แม่กวง ระยะที่ 1 ท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไม้สักท่อน รวม 2 กอง จำนวน 148 ท่อน ไม้กระยาเลยท่อน รวม 4 กอง จำนวน 242 ท่อน รวมทั้งสิ้น 6 กอง จำนวน 390 ท่อน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5356
 • หน่วยงาน    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2560
 • หมดเขต    09/02/2560
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294