ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 1405,0 5384 1012
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2560
 • หมดเขต    22/02/2560
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294