ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รอบที่ 2-7 รวม 7 รอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รอบที่ 2-7 รวม 7 รอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 418
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2560
 • หมดเขต    10/02/2560
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294