ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีความประสงค์ ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ณ ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2215
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   07/02/2560
 • หมดเขต    23/02/2560
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294