ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประกวดราคาจ้งเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(โดม) สร้างโคมหลังคา เทศบาลตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้งเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(โดม) สร้างโคมหลังคา เทศบาลตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 9043 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2560
 • หมดเขต    16/02/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294