ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลื่น 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลื่น 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2630 ต่อ 81
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2560
 • หมดเขต    16/02/2560
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294