ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324ล./55 ข เขตแผ่นดินไหว(30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324ล./55 ข เขตแผ่นดินไหว(30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8009
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2560
 • หมดเขต    17/02/2560
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294