ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างทดแทนสิ่งปลูกสร้างจากการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 ประกอบด้วยงานรั้ว งานป้าย งานอาคารป้อมยามและงานอาคารเอนกประสงค์
 •     สถาบันพััฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างทดแทนสิ่งปลูกสร้างจากการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 ประกอบด้วยงานรั้ว งานป้าย งานอาคารป้อมยามและงานอาคารเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพััฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1002 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    สถาบันพััฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2560
 • หมดเขต    21/02/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294