ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง-รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง-รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 9307 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2560
 • หมดเขต    17/02/2560
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294