ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบนิทรรศการถาวร
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ้างออกแบบนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้างสิริกิติ์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารงานจ้างได้ที่งานพัสดุชั้น 2 อาคารอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   26/03/2552
 • หมดเขต    01/04/2552
 • อ่าน   654
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294