ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 68 รายการ สินทรัพย์ถาวรชำรุด 94 รายการ และสินทรัพย์ถาวรชำรุด(ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 68 รายการ สินทรัพย์ถาวรชำรุด 94 รายการ และสินทรัพย์ถาวรชำรุด(ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 3479 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2560
 • หมดเขต    07/03/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294