ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทนี่ 9 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 9049
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2560
 • หมดเขต    09/03/2560
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294