ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทนี่ 15 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5200 0412-1
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    15/03/2560
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294