ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2552
 • หมดเขต    27/03/2552
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294