ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน่ำ อาคาร HB3-HB7ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน่ำ อาคาร HB3-HB7ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3218
 • หน่วยงาน    คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    07/03/2560
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294