ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อด่างทับทิม
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาซื้อด่างทับทิม คุณภาพมาตรฐาน AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION AWWA B603 "POTASSIOU PERMANGANATE" หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 200 ถัง (10,000 กิโลกรัม) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2552
 • หมดเขต    10/04/2552
 • อ่าน   751
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294