ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการใช้คอนกรีตทับผิวหน้า จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2552
 • หมดเขต    21/04/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294