ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 1375-6 ต่อ 19
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • หมดเขต    17/03/2560
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294