ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ ดังนี้ เครื่องอ่านไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด และตู้อบความร้อน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2552
 • หมดเขต    25/05/2552
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294