ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ชม 3188 สายทางบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ชม 3188 สายทางบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 5200-1
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • หมดเขต    24/03/2560
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294