ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     สำนักงานประปาฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาฮอด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2552
 • หมดเขต    01/06/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294