ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชนไม้ลันพื้นที่ใช้สอย 66 ตารางเมตร (โครงการต้านแผ่นดินไหว) สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชนไม้ลันพื้นที่ใช้สอย 66 ตารางเมตร (โครงการต้านแผ่นดินไหว) สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1281 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   17/03/2560
 • หมดเขต    24/03/2560
 • อ่าน   150
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294