ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 •     ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   23/05/2552
 • หมดเขต    28/05/2552
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294