ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 12 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    28/06/2550
 • อ่าน   725
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294