ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายยาจำนวน 2 รายการ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยาจำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ดังนี้ Dextrose 5% and Sodium Chloride 0.9% injection 1,000 ml จำนวน 45,000 ถุง และ Sterile Water for Irrigation 1,000 ml จำนวน 15,000 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/05/2552
 • หมดเขต    09/06/2552
 • อ่าน   619
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294