ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามรายการดังนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการเกษตร , และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2552
 • หมดเขต    29/05/2552
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294