ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 770 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลวงเหนือและ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังฟวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    11/06/2552
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294