ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปรายการได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ (อาคารพัสดุ) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    04/06/2552
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294