ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา และสุขาภิบาล
 •     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา และสุขาภิบาลอาคารชีววิทยา 1 จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    02/08/2550
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294