ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อด้วยการทางอิเล็กทรอนิค ชุดฝึกวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    04/06/2552
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294