ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 9 รายการ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการดังนี้ เก้าอี้,เครื่องโทรศัพท์,เครื่องตัดกระดาษแบบไม้,พัดลมตั้งพื้น,พัดลมระบายอากาศ,โต๊ะปิงปอง,ชั้นวางทีวี,ชั้นวางเหล็กและเครื่องถ่ายเอกสาร ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    09/06/2552
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294