ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานเอนกประสงค์ หมู่ที่2 บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่2 บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 2761 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2560
 • หมดเขต    04/05/2560
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294