ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการโดยไม่ได้โอนทะเบียน
 •     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการโดยไม่ได้โอนทะเบียน จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1318-9
 • หน่วยงาน    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2560
 • หมดเขต    22/05/2560
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294