ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 0444 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/05/2560
 • หมดเขต    01/05/2560
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294