ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด จำนวน 1 แห่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 9049 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2560
 • หมดเขต    18/05/2560
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294