ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) จำนวน 75 รายการ
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) จำนวน 75 รายการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2560
 • หมดเขต    15/05/2560
 • อ่าน   160
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294