ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5346 9128-9 ต่อ 110,129
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2560
 • หมดเขต    01/06/2560
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294