ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านใหม่หนองควาย หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านใหม่หนองควาย หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 415
  • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   25/05/2560
  • หมดเขต    30/05/2560
  • อ่าน   193
  • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294