ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 415
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2560
 • หมดเขต    30/05/2560
 • อ่าน   151
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294