ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบโอเวอเลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรั้งกั้นและรางระบายน้ำ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบโอเวอเลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรั้งกั้นและรางระบายน้ำ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 4900 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2560
 • หมดเขต    02/06/2560
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294